فایل sboot جهت انلاک FRP سامسونگ G930W8 باینری U6

فایل Sboot جهت آنلاک سامسونگ G930W8 با باینری U6 به روش UFS توسط باکس های پشتیبانی کننده که با SBOOT رسمی آنلاک نمیکند و هنوز کامبینیشن U6 برای این مدل منتشر نشده .

با رایت این فایل و آنلاک FRP با روش UFS به راحتی گوشی قابل استفاده خواهد بود. پس از رایت این فایل اگر با مشکل بالا نیامدن گوشی و bootloader exception مواجه شدید اهمیت نداده و عملیات آنلاک را انجام بدهید پس از انلاک فایل Sboot اصلی رو رایت کنید یا گوشی رو کامل فلش کنید.