نمایش دادن همه 7 نتیجه

 • بایپس اتورایز سامسونگ M01 Core

  100,000ریال
  گوشیهای جدیدی که با CPU مدیاتک تولید میشوند ، برای فلش شدن با SP Flashtool نیاز به کردیت و اتورایز دارند. اما روشهایی ارائه شده که با استفاده از اون میتونید این اتورایز رو دور بزنید و گوشی رو مستقیما بدون باکس فلش کنید. اینکار برای ترمیم بوت و انلاک و … استفاده میشود. این ابزار فقط برای بایپس استفاده میشه و فریمور و فلشر باید به صورت جداگانه تهیه و آماده باشه تا پس از بایپس بتونید عملیات مورد نظر خودتون رو انجام بدهید. یا استفاده از این برنامه میتوانید اتورایز گوشی M01 Core را بایپس کنید و عملیات فلش ، آنلاک ، هارد ریست را با استفاده از سایر ابزارها انجام بدهید.
  افزودن به سبد خرید
 • بایپس اتورایز سامسونگ A41

  100,000ریال
  گوشیهای جدیدی که با CPU مدیاتک تولید میشوند ، برای فلش شدن با SP Flashtool نیاز به کردیت و اتورایز دارند. اما روشهایی ارائه شده که با استفاده از اون میتونید این اتورایز رو دور بزنید و گوشی رو مستقیما بدون باکس فلش کنید. اینکار برای ترمیم بوت و انلاک و … استفاده میشود. این ابزار فقط برای بایپس استفاده میشه و فریمور و فلشر باید به صورت جداگانه تهیه و آماده باشه تا پس از بایپس بتونید عملیات مورد نظر خودتون رو انجام بدهید. یا استفاده از این برنامه میتوانید اتورایز گوشی A41 را بایپس کنید و عملیات فلش ، آنلاک ، هارد ریست را با استفاده از سایر ابزارها انجام بدهید.
  افزودن به سبد خرید
 • بایپس اتورایز سامسونگ A32 5G

  100,000ریال
  گوشیهای جدیدی که با CPU مدیاتک تولید میشوند ، برای فلش شدن با SP Flashtool نیاز به کردیت و اتورایز دارند. اما روشهایی ارائه شده که با استفاده از اون میتونید این اتورایز رو دور بزنید و گوشی رو مستقیما بدون باکس فلش کنید. اینکار برای ترمیم بوت و انلاک و … استفاده میشود.  
  افزودن به سبد خرید
 • بایپس اتورایز سامسونگ A31

  100,000ریال
  گوشیهای جدیدی که با CPU مدیاتک تولید میشوند ، برای فلش شدن با SP Flashtool نیاز به کردیت و اتورایز دارند. اما روشهایی ارائه شده که با استفاده از اون میتونید این اتورایز رو دور بزنید و گوشی رو مستقیما بدون باکس فلش کنید. اینکار برای ترمیم بوت و انلاک و … استفاده میشود. این ابزار فقط برای بایپس استفاده میشه و فریمور و فلشر باید به صورت جداگانه تهیه و آماده باشه تا پس از بایپس بتونید عملیات مورد نظر خودتون رو انجام بدهید. یا استفاده از این برنامه میتوانید اتورایز گوشی A31 را بایپس کنید و عملیات فلش ، آنلاک ، هارد ریست را با استفاده از سایر ابزارها انجام بدهید.
  افزودن به سبد خرید
 • بایپس اتورایز سامسونگ A22 5G

  100,000ریال
  گوشیهای جدیدی که با CPU مدیاتک تولید میشوند ، برای فلش شدن با SP Flashtool نیاز به کردیت و اتورایز دارند. اما روشهایی ارائه شده که با استفاده از اون میتونید این اتورایز رو دور بزنید و گوشی رو مستقیما بدون باکس فلش کنید. اینکار برای ترمیم بوت و انلاک و … استفاده میشود. این ابزار فقط برای بایپس استفاده میشه و فریمور و فلشر باید به صورت جداگانه تهیه و آماده باشه تا پس از بایپس بتونید عملیات مورد نظر خودتون رو انجام بدهید. یا استفاده از این برنامه میتوانید اتورایز گوشی A22 5G را بایپس کنید و عملیات فلش ، آنلاک ، هارد ریست را با استفاده از سایر ابزارها انجام بدهید.
  افزودن به سبد خرید
 • بایپس اتورایز سامسونگ A12 برای فلش بدون کردیت

  50,000ریال
  گوشیهای جدیدی که با CPU مدیاتک تولید میشوند ، برای فلش شدن با SP Flashtool نیاز به کردیت و اتورایز دارند. اما روشهایی ارائه شده که با استفاده از اون میتونید این اتورایز رو دور بزنید و گوشی رو مستقیما بدون باکس فلش کنید. اینکار برای ترمیم بوت و انلاک و … استفاده میشود. این ابزار فقط برای بایپس استفاده میشه و فریمور و فلشر باید به صورت جداگانه تهیه و آماده باشه تا پس از بایپس بتونید عملیات مورد نظر خودتون رو انجام بدهید. یا استفاده از این برنامه میتوانید اتورایز گوشی A12 را بایپس کنید و عملیات فلش ، آنلاک ، هارد ریست را با استفاده از سایر ابزارها انجام بدهید.
  افزودن به سبد خرید
 • بایپس اتورایز سامسونگ A01 Core برای فلش بدون کردیت

  100,000ریال
  گوشیهای جدیدی که با CPU مدیاتک تولید میشوند ، برای فلش شدن با SP Flashtool نیاز به کردیت و اتورایز دارند. اما روشهایی ارائه شده که با استفاده از اون میتونید این اتورایز رو دور بزنید و گوشی رو مستقیما بدون باکس فلش کنید. اینکار برای ترمیم بوت و انلاک و ... استفاده میشود. این ابزار فقط برای بایپس استفاده میشه و فریمور و فلشر باید به صورت جداگانه تهیه و آماده باشه تا پس از بایپس بتونید عملیات مورد نظر خودتون رو انجام بدهید. یا استفاده از این برنامه میتوانید اتورایز گوشی Galaxy A01 Core را بایپس کنید و عملیات فلش ، آنلاک ، هارد ریست را با استفاده از سایر ابزارها انجام بدهید.
  افزودن به سبد خرید