نمایش 1–12 از 26 نتیجه

 • حل مشکل اثرانگشت A107F باینری U8 بعد از تعمیرگوشی

  200,000ریال
  در گوشی A107F پس از تعمیرگوشی در برخی موارد پس از تعمیر دارای مشکلی میشود که امکان قفل کردن دستگاه و تعریف کردن اثرانگشت وجود ندارد. در این پست روش حل این مشکل را برای شما بیان خواهیم کرد.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A505U

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A505U را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A505FN

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A505FN را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A715W

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A715W را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A505GN

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A505GN را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A715F

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A715F را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A505W

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A505W را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A515U1

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A515U1 را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A505YN

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A505YN را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A5070

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A5070 را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A515F

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A515F را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید
 • حل مشکل کالیبراسیون اثر انگشت A507FN

  300,000ریال
  در این پست شما میتوانید آموزش حل مشکل fingerprint sensor calibration needed گوشی A507FN را تهیه کرده و با انجام مراحل این آموزش این مشکل را حل کنید. فقط باید دقت کنید که اگر ESF UID 0000000000 بود این آموزش مناسب شما نیست پس حتما قبل از تهیه آموزش این مورد رو بررسی کنید.
  افزودن به سبد خرید